PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA :
DARBAVIETAS INFORMĀCIJA :
Aizdevums :
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA KOMENTĀRS :
Papildus informācija
PASES DATI:
PAPILDUS KONTAKTI:
KONTAKTPERSONA MANĀ PROMBŪTNĒ:
DEKLARĒTĀ DZĪVES VIETA:
FAKTISKĀ DZĪVES VIETA:
Kopēt datus no deklarētas dzīvesvietas
INFORMĀCIJA PAR IENĀKUMIEM:
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS :
Parakstot šo pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts,ka nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanas gadījumā, SIA "InCREDIT GROUP" ir tiesīgs atteikties no noslēgtā aizdevuma līguma izpildes jebkurā tā izpildes stadijā un tas ir pamats krimināllietas ierosināšanai pret ziņu iesniedzēju, vai pieteikuma aizpildītāju saskaņā ar Latvijas Republikas krimināllikuma 177.pantu vai 210.pantu. Ar šo pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt šajā pieteikumā norādīto savu personas datu apstrādei, kā arī viņa personas datu saņemšanai no trešajām personām un to apstrādei, pamatojoties uz Fizisko personu datuaizsardzības likumu 7.pantu 1.punktu. Iesniedzējs neiebilst un piekrīt, ka kļūst par kompānijas datu bāzes subjektu, ka viņa sniegtās ziņas tiek pārbaudītas kompānijas personu datu bāzē, ka pieteikumā sniegtās ziņas tiek izmantotas, lai noformētu aizdevuma līgumu, veiktu kontroli par maksājumu savlaicīgu nomaksu, veidotu klientu kredītvēsturi, nosūtītu paziņojumus/vai cita veida informāciju. Parakstot šo pieteikumu, iesniedzējs piekrīt, ka saskarsmei ar viņu, SIA „InCREDIT GROUP” ir tiesīga apmeklēt iesniedzēju viņa dzīvesvietā un/vai darbavietā. Iesniedzējs apzinās, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem SIA "InCREDIT GROUP" ir tiesīga pārbaudīt un iegūt informāciju par iesniedzēju Latvijas Bankas kredītu reģistrā. Iesniedzējs piekrīt, ka visi šajā pieteikumā norādītie iesniedzēja dati varētu tikt nodoti apdrošināšanas kompānijai saistībā ar līgumsaistību apdrošināšanu. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka SIA “InCREDIT GROUP" ir tiesīga pēc saviem ieskatiem piešķirt pieprasīto aizdevumu vai noraidīt pieteikumu par aizdevuma piešķiršanu, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus un kompānija ir tiesīga neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai.
piekrītu